Hva gjør vi?

Vi driver med sandblåsing/maling, betongrehabilitering samt mekanisk verksted og metallisering. Vi er spesialisert og rettet mot kraftverkbransjen.

Hvor holder vi til?

Vårt mekaniske verksted holder til i Åseral. Tegninger og beregninger blir utført av Hydramar AS.

Produksjon

Vi produserer luker og varegrinder samt bjelkestengsel i aluminium. Vi har også sandblåsing og maling av rørgater og luker, betongrehabilitering av damanlegg, samt tetting/injisering av sprekker/lekkasjer.

Vi er spesialisert på arbeid i tuneller og sjakter. Vi har utstyr til å ta seg fram til steder uten veiforbindelse sommer som vinter, med tyngre kolli.

Erfaring

Vi har 35 års erfaring, sertifiserte sveisere og Frosio Sertifisert malingspersonell. Innehar Sellihca og NS-EN 1090-1 sertifisering.